Deze handreiking is tot stand gekomen dankzij de opdrachten van Rijkswaterstaat en STOWA binnen het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen.

Dit menu gaat in op de achtergronden van de handreiking.

  • Ten Geleide: voorwoord door de directeuren van STOWA en Rijkswaterstaat.
  • De teams: Informatie over de mensen die hebben meegewerkt aan de handreiking.