Deze handreiking is tot stand gekomen dankzij de opdrachten van Rijkswaterstaat en STOWA binnen het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen.

Dit menu gaat in op de achtergronden van de handreiking.

  • Ten Geleide: voorwoord door de directeuren van STOWA en Rijkswaterstaat.
  • Handreiking 1.0 naar 2.0 / Future Dikes: Over het ontstaan van de eerste handreiking en het integrale onderzoeksvoorstel Future Dikes dat kan leiden tot de Handreiking2.0.
  • De teams: Informatie over de mensen die hebben meegewerkt aan de handreiking.

Onder het menu Onderzoek is meer informatie te vinden over voorgenomen en lopende onderzoeksprojecten rond grasbekleding.