Dit menu gaat beknopt in op enkele zaken die met de bedrijfsvoering samenhangen:

  • Activiteiten zorgplicht: wat de activiteiten van de zorgplicht te maken hebben met grasbekleding.
  • Contracten: een eerste aanzet voor beschrijving van contracten en overeenkomsten rond grasbekledingen.
  • Mestboekhouding: enige informatie over de mestboekhouding en het gebruik van dierlijke mest.