Het menu Beheer Specifiek gaat in op concrete problemen of aandachtsgebieden waar een beheerder zich op kan richten.

In dit menu komen aan bod:

Praktijkvoorbeelden van omgaan met probleemsoorten beschrijven we op een andere pagina.

Bloemrijke dijk (EurECO)