Zowel planten als dieren kunnen een probleem vormen op dijken.

Voor planten hebben we een systematische beschrijving opgenomen bij de belangrijkste probleemsoorten.

Dieren die problemen kunnen opleveren op dijken worden kort behandeld bij dierlijke activiteit. Ook dit is nog een onderwerp dat we verder willen gaan uitwerken.

De Unie van Waterschappen heeft een aparte website over Plaagsoorten, waarin ook meer informatie staat over de snApp de Exoot! waarmee exoten kunnen worden gemeld.