Onderstaand vind je beeldmateriaal over de droge waterkeringen met een beknopte toelichting.

 

Tijdens droogte is goed te zien hoever grondwater optrekt vanuit het slootniveau in een droog talud. Op deze foto is de onderste 1,5 meter (hoogte gemeten) nog groeiend, terwijl de rest van het talud verdroogt.

Optrekkend vocht vanuit teensloot in droog talud (WSRL)

Optrekkend vocht vanuit teensloot in droog talud (WSRL)

Ook kwel vanuit een boezem of randmeer wetkt door in de bodem. De kruin en het talud zijn verdroogd. De dijk bestaat uit zand, afgedekt met een kleidek. De polder ligt ca 2,50 meter lager dan de buitenwaterstand. Er stroomt dus kwel door de dijk waardoor het benedenbeloop tussen teen dijk en kwelsloot vochtig en groen blijft.

Droogte Drontermeerdijk (WZZ)

Droogte Drontermeerdijk (WZZ)

Het effect van overslag- en erosieproeven waar grote hoeveelheden water over de dijk zijn gestroomd, is zichtbaar op het talud.

Effect overslagproef (HHSK)

Effect overslagproef (HHSK)

Twee weken na erosieproef (WSRL)

Twee weken na erosieproef is het groener tussen de piketten en groeit de distel (WSRL)

Meer over de erosieproef is te zien op het filmpje.

In juli brandt bij waterschap Rijn en IJssel een dijktalud af. Enkele weken later herstelt het talud zich, maar is er ook diepere schade zichtbaar. Het waterschap zaait in het najaar het talud in, het volgende voorjaar wordt belucht. Het talud herstelt hierdoor snel.

Brand dijktalud overzicht (WRIJ)

Brand dijktalud, overzicht (WRIJ)

Brand dijktalud detail (WRIJ)

Brand dijktalud, detail (WRIJ)

Brand na enkele weken overzicht (WRIJ)

Brand na enkele weken, overzicht (WRIJ)

Brand na enkele weken detail (WRIJ)

Brand na enkele weken, detail (WRIJ)

Brand na enkele weken, diepere schade (WRIJ)

Brand na enkele weken, diepere schade (WRIJ)

Brand dijktalud in volgend voorjaar na doorzaaien en beluchten (WRIJ)

Brand dijktalud in volgend voorjaar na doorzaaien en beluchten (WRIJ)

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een kleikapje aangebracht op het talud als maatregel tegen risicovolle scheurvorming in een droogtegevoelige kade.

Kleikap tegen droogtescheuren (Rijnland)

Kleikap tegen droogtescheuren (Rijnland)