• Bronnen: bronnen die worden vermeld in de handreiking of bronnen die interessant kunnen zijn voor waterkeringbeheerders.
  • Toelichting op de figuren: verklaring van afkortingen en andere informatie over de figuren.