We geven ‘technische’ of beschrijvende informatie over de grasbekleding. We beginnen met uitleg over de grasbekleding die bestaat uit vegetatie en een toplaag.

Dit menu gaat in op:

  • Opbouw grasbekleding: hoe zijn de graszode en deklaag opgebouwd?
  • Standplaatsomstandigheden: over factoren van de standplaats die de vegetatieontwikkeling bepalen, zoals bodemopbouw en -samenstelling, voedingsstoffen en helling/expositie.
  • Categorieën vegetatie: over halfnatuurlijk, cultuurlijke, cosmetische vegetatie en doorgroeistenen.
  • Functies en waarden grasbekleding: de functie voor waterveiligheid, mens en ecologie.
  • Vegetatietypen: verschillende benaderingen om de vegetatie te beschrijven, w.o. WBI2017, voor beleidsdoelen. Met uitleg over de relaties met bodemfactoren en de beheervorm.
  • Dijkflora: over algemene, karakteristieke soorten en processen in de vegetatie. Met uitleg over relaties met beheervorm en lutumgehalte.
  • Beschermde, bedreigde en overige zeldzame soorten: over beschermde en bedreigde soorten en enkele voorbeelden hiervan. Met uitleg over de relatie met de omgeving.
  • Bloemdijken: Een definitie van bloemdijken en wat achtergronden. Met de introductie van het begrip ‘relatieve soortenrijkdom’.

 

Soortenrijk Glanshaverhooiland (EurEco)

Soortenrijk Glanshaverhooiland (EurEco)