Onkruid groot, Groot hoefblad op kade (Digigids)

Onkruid groot, Groot hoefblad op kade (Digigids)

Groot hoefblad (EurECO)

Groot hoefblad (EurECO)

Groot hoefblad (Petasites hybridus) is een soort die al vroeg in het voorjaar bloeit, nog voor de bladeren tevoorschijn komen. Vooral de bladeren kunnen tot problemen leiden aangezien ze tot een halve meter in doorsnede kunnen worden. De plant verspreidt zich vooral via de wortelstokken en ook afgebroken wortels kunnen een nieuwe plant vormen. In het najaar sterven de bovengrondse delen van deze overblijvende plantensoort af. Groot hoefblad is een indicator voor vochtige en voedselrijke omstandigheden. Op dijken en kades groeit Groot hoefblad meestal aan de voet van de dijk maar kan door de wortelstokken ook verder het talud op kruipen.

Voortplanting

De soort verspreidt zich vooral door afbrekende stukken van de wortelstokken en niet zozeer via zaad. Zaad kan alleen maar gevormd worden als groepen vrouwelijke resp. mannelijke planten niet al te ver van elkaar verwijderd zijn; immers insecten moeten de afstand kunnen overbruggen om pollen over te brengen.