Grote Brandnetel (Wikicommons)

Grote Brandnetel (Wikicommons)

Grote brandnetel (Urtica dioica) is een meerjarige, vaste plant met ronde, kruipende wortelstokken. De planten kunnen tot 2 m hoog worden. De stengel is vierkantig en evenals de bladeren bezet met brandharen. De gezaagde bladeren zijn eirond tot driehoekig langwerpig en lijken sterk op de bladeren van de dovenetels. Uit de brandharen komt histamine vrij en onze huid reageert daarop met een allergische reactie in de vorm van rood worden en jeuken.

De Grote brandnetel is een tweehuizige plantensoort, dat wil zeggen dat er afzonderlijke mannelijke en vrouwelijke planten zijn. Meestal vind je grote groepen van planten met bloemen van hetzelfde geslacht bij elkaar. Dat komt doordat ze onderling vanuit wortelstokken zijn ontstaan en dus eigenlijk één plant vormen. Grote brandnetel is een windbestuiver. De bloei is van juni tot laat in de herfst.

Waar komt Grote brandnetel voor op dijken:

  • Onder bomen bij veel bladval en in de schaduw vind je vaak veel brandnetels
  • Op taluds waar het maaisel niet wordt afgevoerd komt vaak grote brandnetel voor die profiteert van het hoge aanbod aan voedingsstoffen afkomstig uit het maaisel.
  • Op locaties waar bij een dijkverbetering of herstel van schade (te) voedselrijke grond is gebruikt.
  • Op locaties waar na hoog water veel organisch materiaal is achtergebleven kan Grote brandnetel zich vestigen die profiteert van het hoge aanbod aan voedingsstoffen afkomstig uit het organisch materiaal.