Het ministerie van LNV is het bevoegde gezag rond duizenknopen. De uitvoering van toezicht en handhaving ligt bij de NVWA en RVO.

Actuele informatie over Duizendknopen is te vinden via andere sites.

Daar staat ook een link naar een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol met onder meer handreikingen en richtlijnen voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen.

Japanse duizendknoop (EurECO)

Japanse duizendknoop ingepakt (WRIJ)

Japanse duizendknoop ingepakt (WRIJ)

Japanse duizendknoop: zwarte zode resteert(EurECO)

Er zijn meerdere soorten Duizendknoop, waarbij de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) en de Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica) het meeste voorkomen in Nederland. Andere bekende soorten zijn de Sachalinese duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en de Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii). De bestrijding is voor alle soorten gelijk.

Kenmerken: Lange, bamboeachtige stengels van 2 tot 6 meter lang met duidelijke knopen om de 10 á 15 cm. Groeiwijze als dichte bossage. Grote bladeren. Bloeit met witte trossen van kleine witte bloemen. Wortelstokken tot wel 20 meter lang.

Voorplanting

Vegetatieve voortplanting via wortelstokken of uitlopen van stengels en wortels. De kans dat duizendknoop zich via zaad verspreidt is vrij gering aangezien de meeste exemplaren onvruchtbaar zijn.