Koolzaad (Wikicommons)

Koolzaad (Wikicommons)

Koolzaad en Raapzaad (Brassica napus en Brassica rapa) zijn sterk gelijkende soorten die gemakkelijk te herkennen zijn aan de felgele bloemen met vier kroonbladeren. De planten weten zich gemakkelijk te vestigen in bodems met een open structuur, zoals geklepelde wegbermen of net aangelegde dijktaluds. De soorten bloeien vrij vroeg (april) en kunnen gemakkelijk zaad zetten voor de eerste maal maaien. Tijdens het maaien en met name tijdens het klepelen, waarbij er vaak een open structuur van de vegetatie teweeg wordt gebracht, kunnen de zaden zich gemakkelijk verspreiden.De zaden blijven jarenlang kiemkrachtig.

Meer informatie: