Een samenvatting van vegetatietypen en de beheertypen waarmee ze gehandhaafd worden wordt gegeven in Tabel 3.1. Meer informatie over aanleg en beheer van dijkgraslanden, ook in de omgeving (rivier of zee) en het vegetatietype, is te vinden in de bronnenlijst.

 

Graslandtype Code Indicatief

aantal

soorten

Natuur-waarde Graslandbeheer
Stroomdalgrasland H3 30 Zeer hoog 1 à 2x hooien, onbemest
Glanshaverhooiland met zoomsoorten H2-H3 27 Zeer hoog Onregelmatig hooien, onbemest
Glanshaverhooiland; soortenrijk H2-H3 32 Zeer hoog 1 à 2x hooien, onbemest
Glanshaverhooiland; soortenarm H1 13 Laag Hooien, bemest
Ruigte / verruigd hooiland R 8 – 20 Laag Hooien, zwaar bemest, of klepelmaaien
Kamgrasweide; soortenrijk W3 36 Hoog Beweiden, onbemest
Kamgrasweide; soortenarm W2 15 Laag Beweiden, licht bemest
Beemdgras-raaigrasweide W1 12 – 18 Laag Beweiden, zwaar bemest

Tabel 1. Graslandtypen met code uit VTV2006 als functie van beheertype met informatie over natuurwaarde. Tabel gebaseerd op onderzoeksgegevens van [ Van der Zee, 1992]