Een samenvatting van vegetatietypen VTV2006 en de beheertypen waarmee ze gehandhaafd worden, staat in onderstaande tabel.

 

Graslandtype Code Indicatief

aantal

soorten

Natuur-waarde Graslandbeheer
Stroomdalgrasland H3 30 Zeer hoog 1 à 2x hooien, onbemest
Glanshaverhooiland met zoomsoorten H2-H3 27 Zeer hoog Onregelmatig hooien, onbemest
Glanshaverhooiland; soortenrijk H2-H3 32 Zeer hoog 1 à 2x hooien, onbemest
Glanshaverhooiland; soortenarm H1 13 Laag Hooien, bemest
Ruigte / verruigd hooiland R 8 – 20 Laag Hooien, zwaar bemest, of klepelmaaien
Kamgrasweide; soortenrijk W3 36 Hoog Beweiden, onbemest
Kamgrasweide; soortenarm W2 15 Laag Beweiden, licht bemest
Beemdgras-raaigrasweide W1 12 – 18 Laag Beweiden, zwaar bemest

Tabel 1. Graslandtypen met code uit VTV2006 als functie van beheertype met informatie over natuurwaarde. Tabel gebaseerd op onderzoeksgegevens van [ Van der Zee, 1992]