In het veld gaat het uiteindelijk om drie klassen: gesloten, open en fragmentarisch.

Onderstaande beelden kunnen helpen de veldsituatie te begrijpen.

Gesloten zode

Gesloten grasbekleding, vegetatie (EurECO)

Gesloten grasbekleding, zode (EurECO)

Gesloten grasmat: dunne en dikkere wortels (EurECO)

Effect kruiden op de grasbekleding

Invloed van kruiden in de grasmat (EurECO)

Invloed van kruiden in de grasmat, doorworteling (EurECO)

Invloed van kruiden in de grasmat: dunne, dikkere en dikke wortels (EurECO)

Effect probleemsoorten

Gewoon haakmos en Gewoon dikkopmos

Invloed van moslaag (EurECO)

Invloed van moslaag: Gewoon haakmos (EurECO)

Invloed van moslaag negatief effect op doorworteling (EurECO)

Invloed van moslaag: Gewoon dikkopmos (EurECO)

Invloed van moslaag: Gewoon dikkopmos detail (EurECO)

Gewoon dikkopmos iets minder negatief effect op grasbekleding dan Gewoon haakmos (EurECO)

Grote brandnetel

Ongewenste soorten: Grote brandnetel, alleen wanneer dominant (EurECO)

Ridderzuring

Ongewenste soorten: Ridderzuring, alleen wanneer dominant (EurECO)

Ongewenste soorten: Ridderzuring, plag (EurECO)

Ongewenste soorten: Ridderzuring, wortelstructuur (EurECO)

Ongewenste soorten: Ridderzuring, wortelstructuur (EurECO)

Effect van bladval

Effect van beschaduwing en bladval (EurECO)

Effect van beschaduwing en bladval aanblik vegetatie (EurECO)

Effect van beschaduwing en bladval aanblik vegetatie (EurECO)

Effect van beschaduwing en bladval aanblik vegetatie – verstikking (EurECO)

Effect van beschaduwing en bladval fragmentarische graszode (EurECO)

Effect van beschaduwing en bladval fragmentarische doorworteling (EurECO)

Effect herbiciden

Ongewenst beheer: toepassing herbiciden t.b.v. netheid (EurECO)

Ongewenst beheer: toepassing herbiciden, plag steken (EurECO)

Ongewenst beheer: toepassing herbiciden, plag valt uiteen bij oppakken (EurECO)