Dit menu gaat in op:

  • Pilots: waar je aan moet denken wanneer je een pilot wilt uitvoeren.
  • Onderzoeken: onderzoeksprojecten en pilots rond grasbekledingen.
  • Ontwikkelingen handreiking: hoe we werken aan de verbetering van de handreiking.

Via onderstaand contactformulier kun je een pilot of project laten opnemen in het overzicht. Daarmee delen we kennis en voorkomen we dat waterkeringbeheerders hetzelfde wiel uitvinden.

Meld uw project of pilot aan voor het overzicht.

0 + 3 = ?