In Nederland lopen verschillende onderzoeksprojecten. Op deze kaart met onderzoeken staan beknopt de projecten weergegeven.

Op onderstaande pagina’s vind je de beschrijving van een aantal onderzoeken die door of voor waterkeringbeheerders worden uitgevoerd.