Toepassing mycorrhiza

Toepassing mycorrhiza. Uitgevoerd bij:

  • Waterschap Noorderzijlvest (2012)
  • Waterschap Rijn en IJssel
  • Waterschap Limburg (2018)