In Nederland lopen verschillende onderzoeksprojecten. Op deze kaart met onderzoeken staan beknopt de projecten weergegeven.

In onderstaande tabel staat een overzicht van onderzoeksprojecten en van pilots die door waterkeringbeheerders worden uitgevoerd.

Overzicht van onderzoeksprojecten.

Bijgewerkt tot 22-03-2018.

Onderzoeken rond grasbekleding in Nederland

Naam onderzoek / pilotOnderwerpDoelOnderzoeksopzetOrganisatieInformatie
RWS KPP-VOWOvergangen van harde bekledingen naar grasbekleding.Optimaal ontwerp voor overgangen ontwikkelen.Op een talud van de Waddenzeedijk zijn verschillende overgangsconstructies met versterkingsmaatregelen aangebracht. Deze worden na enkele jaren mogelijk met een overslag- of oploop proef belast.Deltares i.o.v. Rijkswaterstaat WVL.harm.rinkel@rws.nl
--Toepassing mycchorhyzaHeeft het effect voor de kwaliteit als je mycchorhyza toevoegt aan een grasbekleding?Waterschap Limburg
Waterschap Brabantse Delta
Nog op te nemen in de handreiking.
Potentieel
ecologische
vegetatie.
Ontwikkeling potentieel ecologisch waardevolle dijken.Welke effect heeft maatwerk in beheer op de ontwikkeling van potentieel ecologisch waardevolle dijken?Voor een aantal kansrijke dijkvakken wordt gedurende een aantal jaren maatwerk in onderhoud uitgevoerd. Door monitoring wordt gekeken naar het effect.Waterschap RivierenlandNog op te nemen in de handreiking.
Inzaai bloemrijk PurmerringdijkOnderzoek verschillende inzaaimengselsHoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierStand van zaken
Verspreiden soorten.Uitleggen van maaisel Hoogheemraadschap van Schieland en KrimpenerwaardNog op te nemen in de handreiking.
Bevorderen leefomgeving bijen.Bijvriendelijk beheer Waterschap Rijn en IJsselNog op te nemen in de handreiking.
Ontwikkeling van vegetatie op steil talud voor ruimtebesparingTerre armée Waterschap Rivierenland Nog op te nemen in de handreiking.

Meld uw project of pilot aan voor het overzicht.

1 + 6 = ?