De handreiking is doorlopend in ontwikkeling, vergelijk het met een wikipedia-achtige omgeving. Nieuwe inzichten, correcties, aanvullingen plaatsen we zodra dat mogelijk is.

Daarom roepen we alle gebruikers en bezoekers van deze site op te melden wat ze opvalt of wat ze weten.

Onderstaand beschrijven we kort welke ontwikkelingen op dit moment gaande zijn.

In onderstaande tabel staat aan welke acties binnen de handreiking nu wordt gewerkt.

Verwijzing naar vragenlijst.Voorgenomen ontwikkelingStreefdatumDoor
--Praktijkverhalen beheerders.Doorlopend.Allen
--Uitvoering: vergelijkingen van methoden.Doorlopend.Allen
--Opnemen van meer voorbeelddocumenten van waterkeringbeheerders:
- beheerplan
- onderhoudsplan
- contracten
Nog inplannen.Allen
vraag 1Afstemmen van de kwaliteitsklassen uit de Digigids (parameter 'sterkte graszode') op de klassen van het WBI2017 (gesloten-open-fragmentarisch)2018-10 (oktober)Beheerder Digigids en expertteam grasbekleding
--We verwerken zo spoedig mogelijk de feedback en aanvullingen die we ontvangen naar aanleiding van de lancering op de kennisdag. De vragen die niet eenvoudig zijn te beantwoorden, nemen we op in de vraag-en-antwoordlijst. Die lijst maakt de stand van zaken inzichtelijk.2018-04 (april)Grasregisseur
--Opnemen uitkomsten rapport 'inspectie met drones'.2018-04 (april)Grasregisseur
--Korte beschrijving van onderzoeksprojecten en pilots in Nederland.2018-05 (mei)Grasregisseur
vragen 13 en 14Aandeel gras in beoordeling waterkeringen.2018-06 (juni)Grasregisseur
--We willen de eerste drie vergelijkingstabellen voor Beweiden en/of maaien? in de toekomst integreren tot een meer overzichtelijk geheel.Nog inplannen.Grasregisseur
--Ontwikkelen werkinstructies probleemsoorten voor alle probleemsoorten in de handreiking.Nog inplannen.Vrijwilliger gevraagd.
--Verdere uitwerking van contractvormen.Nog inplannen.Vrijwilliger gevraagd.
--Uitwerken pagina onderwerp 'beluchten' op pagina bodembehandeling.Nog inplannen.Vrijwilliger gevraagd.
--Kennis over de effecten van bodemlarven opnemen.Nog inplannen.Vrijwilliger gevraagd.
--Tabel methode van inzaai uitwerken.Nog inplannen.Vrijwilliger gevraagd.
--Voorafgaand aan het opstellen van een werkbaar en werkzaam protocol voor bemestingsonderzoek op dijken dient een aantal parameters te worden onderzocht en beschreven die specifiek zijn voor dijken. Zie BodemonderzoekNog inplannen.Vrijwilliger gevraagd.
--Verder uitwerken effect bekalking op vegetatie.Nog inplannen.Grasregisseur
--Uitwerken Behandeling schadebeelden.Nog inplannen.Vrijwilliger gevraagd.