In deze handreiking is heel veel informatie te vinden.

Dit menu biedt enkele tools om je weg te vinden:

  • Waar vind ik meer over? : aan de hand van thema’s de keuze uit pagina’s.
  • Bronnen: bronnen die worden vermeld in de handreiking of bronnen die interessant kunnen zijn voor waterkeringbeheerders.
  • Toelichtingen op de figuren: verklaring van afkortingen en andere informatie over de figuren.