Voor een goed begrip van de handreiking is enige basiskennis nodig.

Dit menu gaat in op:

Veel van deze onderwerpen beschrijft een waterkeringbeheerder in een beheerplan en/of onderhoudsplan. Deze behandelen we op aparte pagina’s onder het menu Beheer.

Nadruk op primaire waterkeringen

In deze handreiking ligt de nadruk op het beheer van primaire waterkeringen. Daar is het meeste onderzoek naar gedaan en is de zorgplicht en een beoordeling van de grasbekleding voorgeschreven. Deze kennis kan natuurlijk prima worden gebruikt voor regionale en overige waterkeringen. Graag ontvangen we daarover specifieke informatie van waterkeringbeheerders.

Inspectie Waddenzeedijk

Waddenzeedijk