Actueel

25-05-2020

Dijkbeheer en Biodiversiteit

Wereldwijd staat biodiversiteit hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in de bestuursakkoorden bij waterschappen neemt het onderwerp een prominente plaats in. Maar hoe geef je daar invulling aan bij het dagelijks beheer van dijken? Dat was het onderwerp van de kennissessie ‘Dijkbeheer en Biodiversiteit’, op 29 januari 2020. Op de betreffende pagina staat een korte impressie van de dag en zijn links opgenomen naar de presentaties in pdf-formaat.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op faunavriendelijk beheer en beheer bloemdijken.

In het tijdschrift De Levende Natuur is een artikel opgenomen over het wetenschappelijk onderzoek naar bijen op dijken in de regio Nijmegen [Swinkels e.a., 2020, De dijk als habitat voor bloemen en wilde bijen, De Levende Natuur 121(3), 96-101].

Koninginnepage (EurECO)

Koninginnepage (EurECO)

Ga direct naar de pagina met een gedetailleerde inhoudsopgave.

Waterkeringen algemeen

Over visie, functie en streefbeelden, wet- en regelgeving, belastingen & bedreigingen en faalmechanismen.

> naar menu

Grasbekleding

Over grasbekleding, standplaatsomstandigheden, functies en waarden, vegetatietypen, dijkflora, bloemdijken en nog meer.

> naar menu

Aanleg

Over aanleg van een goede grasbekleding, ontwikkelbeheer, aanleg van bloemdijken, innovatie & alternatieve concepten.

> naar menu

Beheer algemeen

Over beheer en onderhoud in vogelvlucht, instandhoudings- en herstelbeheer, beheercategorieën, maaien en beweiding.

> naar menu

Beheer specifiek

Over beheermaatregelen van bijzondere soorten & bloemdijken en over maatregelen als er ongewenste situaties zijn.

> naar menu

Uitvoering

Hoe voer je het beheer concreet uit? Hoe ga je om met problemen aan gras of bodem en hoe voer je een bodemonderzoek uit?

> naar menu

Praktijkvoorbeelden

Japanse duizendknoop 5 (Waterschap Limburg, A. Smeets)

Voorbeelden uit de praktijk van waterkeringbeheerders.

> naar menu

Inspectie

Inspectie

Over inspectie, beoordeling, monitoring en toezicht.

> naar menu

Bedrijfsvoering

Over enkele bedrijfsmatige aspecten in relatie tot de grasbekleding.

> naar menu

 

Onderzoek

Wortelonderzoek 2 (WVV)

Over onderzoeken en pilots rond grasbekleding.

> naar menu

 

Bronnen en Toelichting op figuren

Bronnenlijst en een toelichting op ingewikkelde figuren.

> naar menu

Achtergrond

Over de organisatie achter de handreiking en verdere ontwikkelingen.

> naar menu

Welkom op de handreiking grasbekleding.

Het kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen. Deze handreiking biedt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen en legt een verband tussen het WBI2017 en het dagelijks beheer.

Een product van Rijkswaterstaat en STOWA.

Versie 1.0

Deze handreiking is een eerste versie, er wordt doorlopend aan gewerkt.

Elke bijdrage voor verbeteringen, aanvullingen en elke onderzoeksvraag is welkom.  Zie contactadres.

In de ontwikkelingen van de handreiking beschrijven we waar we nu staan.