Actueel

30-07-2020

Er staat een interessant artikel in NRC over vegetatie en droogte.

26-06-2020

De volgende pagina’s zijn ingrijpend gewijzigd. De inhoud is aangevuld met resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de inhoud heeft een nieuwe structuur gekregen.

Maaibeheer:

  • maaibeheer: Waarom maaien?, rekening houden met andere functies, beheerdoelen van maaien, voor- en nadelen van maaien
  • achtergronden van het maaibeheer : effect maaien op vegetatie en doorworteling, vegetatiestructuur, bemesting, gefaseerd maaien, schadebeelden
  • maaisel : het wel of niet afvoeren van maaisel, hergebruik daarvan, vervuiling van maaisel en contractbepalingen risico’s maaisel
  • uitvoering maaibeheer : vijf maaivormen vergeleken op effect, uitvoering, risico’s en maaisel
  • overige uitvoeringsaspecten : maaifrequentie, maaitijdstippen, maaihoogte voor- en najaar, maaimaterieel

Beweidingsbeheer:

Beweiden en/of maaien? : over de combinatie van maaien en beweiden en de vergelijking van maaien en beweiden

Ga direct naar de pagina met een gedetailleerde inhoudsopgave.

Waterkeringen algemeen

Over visie, functie en streefbeelden, wet- en regelgeving, belastingen & bedreigingen en faalmechanismen.

> naar menu

Grasbekleding

Over grasbekleding, standplaatsomstandigheden, functies en waarden, vegetatietypen, dijkflora, bloemdijken en nog meer.

> naar menu

Aanleg

Over aanleg van een goede grasbekleding, ontwikkelbeheer, aanleg van bloemdijken, innovatie & alternatieve concepten.

> naar menu

Beheer algemeen

Over beheer en onderhoud in vogelvlucht, instandhoudings- en herstelbeheer, beheercategorieën, maaien en beweiding.

> naar menu

Beheer specifiek

Over beheermaatregelen van bijzondere soorten & bloemdijken en over maatregelen als er ongewenste situaties zijn.

> naar menu

Uitvoering

Hoe voer je het beheer concreet uit? Hoe ga je om met problemen aan gras of bodem en hoe voer je een bodemonderzoek uit?

> naar menu

Praktijkvoorbeelden

Japanse duizendknoop 5 (Waterschap Limburg, A. Smeets)

Voorbeelden uit de praktijk van waterkeringbeheerders.

> naar menu

Inspectie

Inspectie

Over inspectie, beoordeling, monitoring en toezicht.

> naar menu

Bedrijfsvoering

Over enkele bedrijfsmatige aspecten in relatie tot de grasbekleding.

> naar menu

 

Onderzoek

Wortelonderzoek 2 (WVV)

Over onderzoeken en pilots rond grasbekleding.

> naar menu

 

Bronnen en Toelichting op figuren

Bronnenlijst en een toelichting op ingewikkelde figuren.

> naar menu

Achtergrond

Over de organisatie achter de handreiking en verdere ontwikkelingen.

> naar menu

Welkom op de handreiking grasbekleding.

Het kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen. Deze handreiking biedt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen en legt een verband tussen het WBI2017 en het dagelijks beheer.

Een product van Rijkswaterstaat en STOWA.

Versie 1.0

Deze handreiking is een eerste versie, er wordt doorlopend aan gewerkt.

Elke bijdrage voor verbeteringen, aanvullingen en elke onderzoeksvraag is welkom.

info@handreikinggrasbekleding.nl