Actueel

Op 8 juni 2021 heeft een brede groep experts gewerkt aan het nieuwe aanlegprotocol.

We hopen eind juni meer nieuws hierover te kunnen geven.

De handreiking grasbekleding is hét kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen. En biedt o.a. waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen.

Het beheerteam van de site staat open voor alle vragen en suggesties: info@handreikinggrasbekleding.nl .

Ga direct naar de pagina met een gedetailleerde inhoudsopgave.

Waterkeringen algemeen
Inspectie Waddenzeedijk

Over visie, functie en streefbeelden, wet- en regelgeving, belastingen & bedreigingen en faalmechanismen.
> naar menu

Grasbekleding

Over grasbekleding, standplaatsomstandigheden, functies en waarden, vegetatietypen, dijkflora, bloemdijken en nog meer.

> naar menu

Aanleg

Over aanleg van een goede grasbekleding, ontwikkelbeheer, aanleg van bloemdijken, innovatie & alternatieve concepten.

> naar menu

Beheer algemeen

Over beheer en onderhoud in vogelvlucht, instandhoudings- en herstelbeheer, beheercategorieën, maaien en beweiding.

> naar menu

Beheer specifiek

Over beheermaatregelen van bijzondere soorten & bloemdijken en over maatregelen als er ongewenste situaties zijn.

> naar menu

Uitvoering

Hoe voer je het beheer concreet uit? Hoe ga je om met problemen aan gras of bodem en hoe voer je een bodemonderzoek uit?

> naar menu

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk van waterkeringbeheerders.

> naar menu

Inspectie

Over inspectie, beoordeling, monitoring en toezicht.

> naar menu

Bedrijfsvoering

Over enkele bedrijfsmatige aspecten in relatie tot de grasbekleding.

> naar menu

 

Onderzoek

Wortelonderzoek 2 (WVV)

Over onderzoeken en pilots rond grasbekleding.

> naar menu

 

Bronnen en Toelichting op figuren

Bronnenlijst en een toelichting op ingewikkelde figuren.

> naar menu

Achtergrond

Over de organisatie achter de handreiking.

> naar menu