Actueel

02-11-2018

Op dinsdag 30 oktober stond de grasdag van STOWA in het teken van de zanddijken. Onder leiding van André van Hoven (Deltares) en ecoloog Cyril Liebrand (EURECO) beoordeelden de deelnemers waterkeringen rond Zwolle. Aan het eind van de dag bleek weer dat de meesten tot het inzicht waren gekomen dat het visueel beoordelen van de zode niet altijd tot de goede conclusies leidt. Het steken van een plag blijkt vaak nodig om tot een goed oordeel te komen. Meer hierover is te vinden bij grasbeoordeling in het veld.

 

Grasdag waarbij de zanddijken centraal stonden.

Grasdag waarbij de zanddijken centraal stonden.

Waterkeringen algemeen

Over visie, functie en streefbeelden, wet- en regelgeving, belastingen & bedreigingen en faalmechanismen.

> naar menu

Grasbekleding

Over grasbekleding, standplaatsomstandigheden, functies en waarden, vegetatietypen, dijkflora, bloemdijken en nog meer.

> naar menu

Aanleg

Over aanleg van een goede grasbekleding, ontwikkelbeheer, aanleg van bloemdijken, innovatie & alternatieve concepten.

> naar menu

Beheer algemeen

Over beheer en onderhoud in vogelvlucht, instandhoudings- en herstelbeheer, beheercategorieën, maaien en beweiding.

> naar menu

Beheer specifiek

Over beheermaatregelen van bijzondere soorten & bloemdijken en over maatregelen als er ongewenste situaties zijn.

> naar menu

Uitvoering

Hoe voer je het beheer concreet uit? Hoe ga je om met problemen aan gras of bodem en hoe voer je een bodemonderzoek uit?

> naar menu

Praktijkvoorbeelden

Japanse duizendknoop 5 (Waterschap Limburg, A. Smeets)

Voorbeelden uit de praktijk van waterkeringbeheerders.

> naar menu

Inspectie

Inspectie

Over inspectie, beoordeling, monitoring en toezicht.

> naar menu

Bedrijfsvoering

Over enkele bedrijfsmatige aspecten in relatie tot de grasbekleding.

> naar menu

 

Onderzoek

Wortelonderzoek 2 (WVV)

Over onderzoeken, pilots en ontwikkelingen in de handreiking.

> naar menu

 

Waar vind ik?

Met veel gestelde vragen en handvatten voor het zoeken van informatie binnen de handreiking.

> naar menu

Achtergrond

Over de organisatie achter de handreiking en verdere ontwikkelingen.

> naar menu

Welkom op de handreiking grasbekleding.

Het kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen. Deze handreiking biedt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen en legt een verband tussen het WBI2017 en het dagelijks beheer.

Een product van Rijkswaterstaat en STOWA.

Versie 1.0

Deze handreiking is een eerste versie, er wordt doorlopend aan gewerkt.

Elke bijdrage voor verbeteringen, aanvullingen en elke onderzoeksvraag is welkom.  Zie contactadres.

In de ontwikkelingen van de handreiking beschrijven we waar we nu staan.