Actueel

16-08-2019

In het voorjaar van 2019 is onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de mate van doorworteling en o.a. de diameter van een kale plek. Ook andere factoren zijn in dit onderzoek meegenomen. Een opmerkelijke uitkomst was dat in 78% van de onderzochte plekken de doorworteling na 20 cm. geen sterkte meer heeft. Dus dat er geen plag meer van te steken is, ongeacht de grootte van de kale plek. Het onderzoek bood helaas onvoldoende grond om conclusies te trekken over de kale plekken die kleiner zijn dan 20 cm., wat van belang is voor de schadebeelden van de Digigids. In de winter 2019-2020 wordt hier verder onderzoek naar gedaan. Deze en andere uitkomsten zijn te lezen in het voorlopige rapport.

Zie verder de behandeling van schadebeelden.

Ga direct naar de pagina met een gedetailleerde inhoudsopgave.

Waterkeringen algemeen

Over visie, functie en streefbeelden, wet- en regelgeving, belastingen & bedreigingen en faalmechanismen.

> naar menu

Grasbekleding

Over grasbekleding, standplaatsomstandigheden, functies en waarden, vegetatietypen, dijkflora, bloemdijken en nog meer.

> naar menu

Aanleg

Over aanleg van een goede grasbekleding, ontwikkelbeheer, aanleg van bloemdijken, innovatie & alternatieve concepten.

> naar menu

Beheer algemeen

Over beheer en onderhoud in vogelvlucht, instandhoudings- en herstelbeheer, beheercategorieën, maaien en beweiding.

> naar menu

Beheer specifiek

Over beheermaatregelen van bijzondere soorten & bloemdijken en over maatregelen als er ongewenste situaties zijn.

> naar menu

Uitvoering

Hoe voer je het beheer concreet uit? Hoe ga je om met problemen aan gras of bodem en hoe voer je een bodemonderzoek uit?

> naar menu

Praktijkvoorbeelden

Japanse duizendknoop 5 (Waterschap Limburg, A. Smeets)

Voorbeelden uit de praktijk van waterkeringbeheerders.

> naar menu

Inspectie

Inspectie

Over inspectie, beoordeling, monitoring en toezicht.

> naar menu

Bedrijfsvoering

Over enkele bedrijfsmatige aspecten in relatie tot de grasbekleding.

> naar menu

 

Onderzoek

Wortelonderzoek 2 (WVV)

Over onderzoeken en pilots rond grasbekleding.

> naar menu

 

Waar vind ik?

Met veel gestelde vragen en handvatten voor het zoeken van informatie binnen de handreiking.

> naar menu

Achtergrond

Over de organisatie achter de handreiking en verdere ontwikkelingen.

> naar menu

Welkom op de handreiking grasbekleding.

Het kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen. Deze handreiking biedt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen en legt een verband tussen het WBI2017 en het dagelijks beheer.

Een product van Rijkswaterstaat en STOWA.

Versie 1.0

Deze handreiking is een eerste versie, er wordt doorlopend aan gewerkt.

Elke bijdrage voor verbeteringen, aanvullingen en elke onderzoeksvraag is welkom.  Zie contactadres.

In de ontwikkelingen van de handreiking beschrijven we waar we nu staan.