Actueel

Op 11 april 2022 is het onderzoeksproject Future Dikes gestart dat zich richt op sterke, soortenrijke bekleding. Deze winter beproeft het team een aantal taluds met soortenrijke bekledingen. Zie de betreffende projectwebsites van de Radboud Universiteit en van het HWBP.

De pagina over faunavriendelijk beheer en biodiversiteit is beschikbaar met veel informatie aan de hand van een 17 praktische vragen. De informatie is zo beschreven dat ook belangstellende bewoners een volledige uitleg krijgen.

Het menu Grasbekleding is vorig jaar ingrijpend aangepast. De pagina’s die horen bij standplaatsomstandigheden zijn verrijkt en de nieuwe vegetatietypologie van Liebrand wordt geïntroduceerd.

De pagina’s over Aanleg zijn grotendeels vernieuwd en opgebouwd vanuit een Programma van Eisen voor de opdrachtgever. Het advies voor een nieuw soortenrijk zadenmengsel is een grote stap in de ontwikkeling voor soortenrijke bekledingen.

De handreiking grasbekleding is hét kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen. En biedt o.a. waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk aan de grasbekleding op waterkeringen.

Het beheerteam van de site staat open voor alle vragen en suggesties: info@handreikinggrasbekleding.nl .

Waterkeringen algemeen
Inspectie Waddenzeedijk

Over visie, functie en streefbeelden, wet- en regelgeving, belastingen & bedreigingen en faalmechanismen.

 > naar menu

Grasbekleding

Over grasbekleding, standplaatsomstandigheden, functies en waarden, vegetatietypen, dijkflora, bloemdijken en nog meer.

> naar menu

Aanleg

Over aanleg van een goede grasbekleding, ontwikkelbeheer, aanleg van bloemdijken, innovatie & alternatieve concepten.

> naar menu

Beheer algemeen

Over beheer en onderhoud in vogelvlucht, instandhoudings- en herstelbeheer, beheercategorieën, maaien en beweiding.

> naar menu

Beheer specifiek

Over beheermaatregelen van bijzondere soorten & bloemdijken en over maatregelen als er ongewenste situaties zijn.

> naar menu

Uitvoering

Hoe voer je het beheer concreet uit? Hoe ga je om met problemen aan gras of bodem en hoe voer je een bodemonderzoek uit?

> naar menu

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden uit de praktijk van waterkeringbeheerders.

> naar menu

Inspectie

Over inspectie, beoordeling, monitoring en toezicht.

> naar menu

Bedrijfsvoering

Over enkele bedrijfsmatige aspecten in relatie tot de grasbekleding.

> naar menu

 

Onderzoek

Wortelonderzoek 2 (WVV)

Over onderzoeken en pilots rond grasbekleding.

> naar menu

 

Bronnen en Toelichting op figuren

Bronnenlijst en een toelichting op ingewikkelde figuren.

> naar menu

Achtergrond

Over de organisatie achter de handreiking.

> naar menu