In vrijwel alle gevallen moeten nieuwe en verbeterde dijken worden ingezaaid. De grasbekleding die hierdoor ontstaat is van belang voor de erosiebestendigheid van de dijk en voor andere functies die de beheerder heeft bepaald.

Bij de aanleg en ontwikkeling van de grasbekleding beschrijven we eerst de algemene zaken van de aanleg: hoe leg je als beheerder een grasbekleding aan? De ontwikkeling tot een goed grasbekleding vergt vervolgens nog enkele jaren goed ontwikkelingsbeheer. Omdat bloemdijken in de bestuurlijke belangstelling staan beschrijven we de aanleg en ontwikkeling van bloemdijken nog eens apart. We ronden dit menu af met innovatieve en alternatieve concepten en voorbeelden van pilots.

In dit menu komen aan bod:

Versterking rivierdijk (foto WSRL)

Versterking rivierdijk (foto WSRL)