Bij de aanleg moet de beheerder de keuze maken voor een bepaalde zaadmengsel.