Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)

Maaien en beweiding, te kort begraasd (Digigids)

Sterkte graszode, goed maar weinig soortenrijkdom (Digigids)

Begraasd tot goede lengte (Digigids)

Maaien en beweiding, te extensief begraasd (Digigids)

Maaien en beweiding, te extensief begraasd (Digigids)

Definitie Digigids: het korten van gewas door machine of begrazing met vee.

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids: maaien of beweiding.