Onkruid klein, Akkerdistel (Digigids)

Onkruid klein, Akkerdistel (Digigids)

Onkruid klein, Mos (Digigids)

Onkruid klein, mos (Digigids)

Onkruid klein, brandnetel (Digigids)

Onkruid klein, brandnetel (Digigids)

Definitie Digigids: ongewenste vegetatiesoorten die zodevorming belemmeren maar andere soorten niet volledig verdringen (Akkerdistel, Brandnetel, Ridderzuring en / of Mos).

Voor meer afbeeldingen, zie Digigids > onkruid klein.