De parameter ‘ruigte‘ hoorde tot en met 2018 tot de parameter ‘ruigte en houtopslag’. Door enkele wezenlijke verschillen is deze gecombineerde parameter gesplitst in twee afzonderlijke parameters.

Maaien en beweiding, te extensief begraasd (Digigids)

Maaien en beweiding, te extensief begraasd waardoor ruigte ontstaat (Digigids)

Ruigte betreft overjarige vegetatie die niet houtachtig is.

Voor meer afbeeldingen: zie Digigids: ruigte.